תמונות - פרס ירושלים

תמונות מטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל לשנת תשע"ה- 2015