זוכי תשע"ו 2016

אל ועדת הפרס הגיעו השנה למעלה ממאה מועמדויות מדהימות של פעילות משמעותית למען סובלנות ואחידות חברתית. הבחירה לא הייתה קלה.

לצפייה בסרטון הזוכים

בקטגוריה מקומית: הפועל קטמון ירושלים

 קבוצת הכדורגל הפועל קטמון ירושלים פועלת כבר קרוב לעשר שנים, כאשר היא מפעילה פעילויות חברתיות רבות בירושלים, וזאת על ידי שימוש בפופולריות של הכדורגל כדי לרתום את אוהדיה למען עשייה שתוביל לשינוי חברתי בעיר ירושלים.
הפעילות החברתית אותה מקדמת קבוצת הפועל קטמון ירושלים היא במגוון תחומים ביניהם- עבודה עם נוער בסיכון, מפגשים בין נוצרים, מוסלמים ויהודים למשחקי כדורגל, מפגשים של נוער "צברי" עם נוער עולה בעיקר מהקהילה האתיופית והרוסית, קבוצות נשים, ליגת שכונות ועוד. מועדון הכדורגל מקדם שיח נגד גזענות ואפליה מכל סוג ופועל למען קבלת האחר והשונה. במפעליה החברתיים של הקבוצה משתתפים כ- 1000 בני נוער וצעירים ממגוון אוכלוסיות בירושלים והסביבה, והיא מופת לקידום דו הקיום בעיר ירושלים.
פרטים נוספים על הקבוצה ניתן למצוא באתר הקבוצה-www.katamon.co.il

בקטגוריה ארצית: קשר יהודי חברותא-מחברים עולמות

מטרתו של ארגון "קשר יהודי" היא לאפשר לחילונים ולחרדים להכיר דרך חברותות טלפוניות. בנוסף הארגון מקיים מפגשים בין קבוצות חרדים לקבוצות חילונים לטובת לימוד משותף ובמטרה ליצור מפגש אינטימי וכנה בין הצדדים. הקשרים האישיים הנוצרים תוך כדי הדיבור והמפגשים מהווים הזדמנות לעיסוק במורשת המשותפת, מה שמביא לחשיפת קהלים נוספים לאוצרות הרוח של האומה היהודית, ומנחיל בקרב שומרי המצוות את התחושה שאין להם בעלות על התורה, והיא שייכת ובעלת ערך לכולם.

לפרטים נוספים אודות המיזם חפשו אותם בפייסבוק "קשר יהודי- מחברים עולמות".

בקטגוריה ארצית: פעילות משותפת הנוער העובד והלומד/ בני עקיבא/ דרור ישראל

התנועות בני עקיבא, הנוער העובד והלומד ודרור ישראל (תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד) מובילות בשנים האחרונות קו של חינוך להידברות ולפעילות משותפת זו עם זו. לתנועות תפיסת עולם שונה באופן מובהק זו מזו,  ולכן עצם המיזם עצמו הוא תוצאה של ההכרה בצורך באחדות העם. מטרת הפעילות המשותפת היא יצירת מפגש ישיר ומשמעותי של החניכים והמדריכים, דרך בירור ולמידה משותפים, שיאפשרו היכרות של התנועות האחרות על כל גווניהן. פעילויות המיזם כוללות מפגשי אירוח של קינים וסניפים אחד אצל השני, עצרת המונים לזכר יצחק רבין ז"ל, מאהל בתשעת הימים, מפגשי לימוד של מנהיגות התנועה ועוד. המיזם הינו דוגמא לאחידות אשר באה ממקום של שונות, אך מטרת תנועות הנוער הללו היא משותפת- חינוך בני הנוער בישראל לערכי הסובלנות, קבלה, הידברות וכבוד לצד השני.
פרטים נוספים על הפעילות הרבה של תנועות הנוער ניתן למצוא באתרי התנועות-
בני עקיבא- bneiakiva.org.il
הנוער העובד והלומד-  noal.org.il
דרור ישראל- www.drorisrael.org.il

קטגוריה בינלאומית-תפוצות: שותפות ביחד: הרשת העולמית של בתי הספר התאומים

המיזם מקשר בין כ- 450 קהילות יהודיות ברחבי העולם. רשת בתי הספר התאומים יוצרת תאומות חינוכיות בין בתי ספר יהודיים בישראל ובחו"ל: התלמידים מעורבים בפעילויות לימוד משותפות, מתקשרים באופן מקוון ובנוסף על כך ישנה הכשרה מקצועית לצוותים החינוכיים. ברשת למעלה מ-600 מוסדות חינוך בארץ ובעולם, היקף הפעילות יוצר חיבור משמעותי בין ישראל והתפוצות ומביא לשיח אחיד, מתוך תפיסה כי התרבות היהודית מהווה עולם תוכן וערכים משותפים, המקשרים בין בני העם היהודי בכל העולם. החיבור המרתק שנוצר בין התלמידים, ההורים והמורים משנה את האופן שבו הם תופסים את עצמם ואת מקומם בעולם, מעודד החלפת רעיונות חינוכיים ומקצועיים ובונה גשרים בין יהודים ברחבי העולם. חיבור זה מורגש היטב לא רק במרחב הבית ספרי אלא גם בקרב המשפחות והקהילה. המיזם מצליח לאחד בין יהודים ברחבי העולם ולהתגבר על קשיי המרחק והשפה, ויוצר קהילה יהודית עולמית מאוחדת וחזקה.

פרטים נוספים על המיזם ניתן למצוא באתר המיזם-
www.jewishagency.org/he/school-twinning/content/32921