זוכי תשע"ט 2019

לועדת הפרס היתה עבודה קשה במיוחד השנה לאור פריחתם של ארגונים ומיזמים המקדמים את האחדות והסובלנות בחברה הישראלית.

לצפייה בסרטון הזוכים

בקטגוריה מקומי: זיקה – גן יבנה

זיקה מפתחת בגן יבנה חיים קהילתיים ברוח ערכי התרבות היהודית-ישראלית מתוך ראיית הרב גוניות כמקור לעוצמה חברתית.

תכנית זיקה – זהות יהודית-ישראלית-קהילתית בגן יבנה, הוקמה על ידי קבוצת תושבים בגן יבנה כחלק מחזון המועצה המקומית. התכנית פועלת מאז שנת 2009 לפיתוח חיים קהילתיים ביישוב תוך מיקוד בזהות יהודית-ישראלית. צוות ומתנדבי זיקה פועלים להשגת היעדים בשיתוף פעולה רב מערכתי באמצעות השותפים השונים – המועצה המקומית, מתנ"ס גן יבנה וגופים תומכים נוספים.

בקטגוריה ארצית: מרכז הינם

מרכז לסובלנות חברתית  באבו גוש המקדם היכרות בין כל המגזרים, החברות והתרבויות הקיימות בחברה הישראלית.

המרכז הוקם ב-2016 בסיוע קרנות ופדרציות ופועל לקידום חברה סובלנית באמצעות עידוד היכרות משמעותית בין שונים. מרכז הינם הציב לעצמו מטרה לשנות את דפוסי החשיבה בחברה הישראלית, לפיהם פועלים אנשים לרוב עם קבוצת הדומים להם. הארגון אינו מגזרי או פוליטי, והינו חסר אג'נדה מלבד קידום סובלנות. בכך הוא מנגיש עצמו לכלל האוכלוסייה, ומפגיש בין כלל השבטים והמגזרים בחברה הישראלית יהודיות וכולל בית מדרש העוסק בסוגיות חברתיות ובדרכים לבניית חברה משותפת מלוכדת ומאוחדת.

בקטגוריה ארצית: פלוגתא

בית מדרש לבירור מחלוקות, המאפשר לימוד משותף סביב סוגיות היסוד שמפלגות את החברה הישראלית ובכך להביא לקידומה הערכי והמוסרי של החברה כחברה היודעת לקיים תרבות של מחלוקות.

עמותת 'פלוגתא' הוקמה בראשית שנת תשע"ג (2012), ופועלת במתכונת של מיזם חברתי בו ההשתתפות במפגשים היא על בסיס וולונטרי. פלוגתא מצמיחה ומטפחת מנהיגות מקומית במוקדים שונים ברחבי הארץ, מנהיגות המוכנה לקחת אחריות משותפת על הסכסוכים הבין-מגזריים, ולהוביל תהליכי שיח ולימוד בקרב הציבור הרחב.

במהלך השנתיים האחרונות התקיימו במסגרת המיזם יותר מ- 250 מפגשי שיח ולימוד שבהם השתתפו כ- 10,000 משתתפים. המפגשים נערכו בערים שונות והיו בחלקם מפגשים לקהל ייעודי: נבחרי מועצות, אנשי תקשורת, סטודנטים, אברכים, חניכי מכינות קד"צ וכד'. מפגשים אחרים היו פתוחים לקהל הרחב.

בקטגוריה בינלאומית – תפוצות: מוישה האוס (Moishe House)

מוישה האוס הוא כל מה שצעירים יהודים בשנות ה 20 צריכים כדי להתחבר לזהות וערכים יהודיים, ולשלב יהדות רלוונטית ומשמעותית לחייהם היום-יומיים.

מוישה האוס הוקם בשנת 2006 להעצמת הדור הבא של מנהיגים יהודים, ויצירת קהילה צעירה יהודית תוססת. זאת דרך מפגשים ביתיים ואירוח קהילתי בבתים של מוישה האוס באזור מגוריהם של הצעירים ובהובלתם. בלב העשייה ישנה התחייבות ליהדות פלורליסטית, המאפשרת לכל אחד להגדיר את הזהות המתאימה לו. הארגון מפעיל רשת של 110 בתים ב-27 מדינות בעולם.

ישנו מוישה האוס כמעט בכל עיר מרכזית בעלת אוכלוסייה משמעותית של יהודים צעירים. המודל נבנה על גישה משולבת, המדגישה את חשיבותם של חינוך וחדשנות.