זוכי 2021

לועדת הפרס היתה עבודה קשה במיוחד השנה לאור פריחתם של ארגונים ומיזמים המקדמים את האחדות והסובלנות בחברה הישראלית.

בתי הספר שורשים, אלמוגים, כוכבי המדבר

השנה, לראשונה, הוחלט לייחד פרס לתחום החינוך, ולהעניקו למוסדות חינוך שבהן מתקיימות יוזמות ברוח ערכי האחדות והם: בית הספר המכיל 'שורשים' בנָטּור שברמת הגולן, שמשלב בכיתותיו תלמידים עם ובלי מוגבלויות; בית הספר אלמוגים בקריית ים, שמקדם חיבורים במדינה ובתפוצות; בית הספר כוכבי המדבר ברנקו וייס בדימונה, שמקדם מנהיגות חברתית במגזר הבדואי.

סרטונים: אלמוגים, כוכבי המדברשורשים.

בקטגוריה ארצית: פרויקט בליבה חומה

בקטגוריה הארצית הוענק הפרס לפרויקט "בליבה חומה" אשר מחבר בין סטודנטים חרדים, חילונים ודתיים באקדמיה.

סרטון: בליבה חומה

בקטגוריה בינלאומית – מר אברהם אינפלד

ובקטגוריה הבינלאומית הוענק למר אברהם אינפלד, שמאז שהיה בין השליחים הראשונים של הסוכנות היהודית בבולטימור, הוא עוסק בתחום החינוך היהודי בתפוצות.

סרטון: אברהם אינפלד