זוכי 2023

לועדת הפרס היתה עבודה קשה במיוחד השנה לאור פריחתם של ארגונים ומיזמים המקדמים את האחדות והסובלנות בחברה הישראלית.

בקטגוריה המקומית - פורום מנהיגים

בקטגוריה המקומית הוענק הפרס ל"פורום מנהיגים" מיזם רב תרבותי העוסק בבניית שיתופי פעולה
וחיזוק האחדות ברמלה בשגרה ובחירום בין הקהילות והמגזרים השונים החיים בעיר רמלה.

בקטגוריה הארצית - מועצת הקבוצות המשימתיות בישראל

בקטגוריה הארצית הוענק הפרס ל"מקום"- מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל" אשר
מאגד תחתיו את כלל הארגונים של מפעל הקהילות המשימתיות של ישראל ועוסק בחיזוק המרקם
החברתי במדינת ישראל בכל רחבי הארץ, בדגש על פריפריה חברתית או גיאוגרפית.

בקטגוריה הבינלאומית - מומנטום אנלימיטד

ובקטגוריה הבינלאומית הוענק הפרס ל"מומנטום", תנועה עולמית המתמקדת בחיזוק הזהות
היהודית והקשר לישראל באמצעות הקהל הנשי. מומנטום מוקדש להשראה לאמהות יהודיות לחיות
את חייהן כמשמעותיים ביותר. התנועה מציעה מסעות מעצימים, אירועים ופלטפורמת מולטימדיה
חזקה לחיזוק הקשר עם מדינת ישראל וחיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות.

בקטגוריית החינוך - מדעים ויהדות

בקטגוריית החינוך הוענק הפרס למרכז החינוך "מדעים ויהדות" שבראשו עומד הרב בן ציון נורדמן.
במודל יחיד מסוגו של חינוך למצוינות ולאחדות נפגשים יום יום ילדים חילוניים, דתיים ומסורתיים
החיים את השילוב בטבעיות מהגן עד לתיכון. שם הם לומדים להכיר ולהוקיר, לדבר ולהתחבר.

בקטגוריית החינוך - יוזמות קליידוסקופ

הפרס השני בקטגוריית החינוך הוענק ל"יוזמות קליידוסקופ", גישה חינוכית שנוסדה בישראל
ומטרתה לפתח בקרב ילדים ובני נוער הערכה לשוני ולגיוון וכבוד לאנשים מתרבויות ורקעים שונים
ע"י מיומנויות חברתיות ורגשיות.