הגשת מועמדות

פעילות מפוני צפון

אפיון מועמדים להגשת פרס ירושלים לאחדות ישראל תשפ"ד מלחמת חרבות ברזל – בסימן אח עוטף אח

שימו לב!
יש למלא את הטופס באתר האינטרנט בפעם אחת. לשם כך אנו ממליצים להוריד את הטופס לפני ההגשה באתר יש לקרוא מבעוד מועד את כלל דרישות הטופס,
ולהכין מראש את המידע והמסמכים לצירוף הנדרשים למילוי הטופס כראוי.
לאחר מילוי הטופס יש ללחוץ על הכפתור "שלח" פעם אחת ולהמתין בסבלנות. בהצלחה.

*טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

פרטי הארגון :


האם הארגון פועל במדיה וברשתות החברתיות במסגרת תחום פעילותו? אם כן, יש לצרף קישור רלוונטי:

פרטי מגיש הבקשה:

אודות הארגון

תיאור הארגון

תאר את פעילות הארגון ומטרותיו ( עד 350 מילים ובגוף שלישי)
בתשובתך יש לשים לב לפרטים הבאים אשר יסייעו בהבנת פעילותו של הארגון–
תדירות הפעילות, מדוע הוקם הארגון, מה היה הצורך שהארגון בא למלא, מידת השפעה והישגים,
פעילות דגל של הארגון, סדר יום, פעילויות המתרחשות לאורך השנה במידה וישנן וייחוד הפעילות בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

תרומתו לאחדות ולכידות חברתית:

מהם הישגיו ותרומתו של הארגון לחברה הישראלית בימי מלחמת חרבות ברזל?
ומדוע הארגון ראוי לקבל את פרס ירושלים לאחדות ישראל לשנת תשפ"ד בסימן אח עוטף אח?
(עד 350 מילים ובגוף שלישי)

יעדי הארגון

מהם יעדי הארגון לעתיד בתחום פעילותו? מה כיווני התפתחויות העתידיים?
(עד 200 מילים ובגוף שלישי)

חיבור ושותפות

תאר שותפות עם גוף אחר שאתם גאים בה במיוחד
(בתשובתך תאר את הפעילות המשותפת וכיצד באה לידי ביטוי השותפות ושילוב הכוחות , עד 200 מילה)

ממליצים 1

ממליצים 2

מסמכים להגשה

יש לצרף קבצים מסוג WORD או PDF בלבד, הכתובים בעברית או באנגלית.
על הקבצים להיות בגופן DAVID, גודל גופן 12 ורווח כפול.

פרטי הארגון :


האם הארגון פועל במדיה וברשתות החברתיות במסגרת תחום פעילותו? אם כן, יש לצרף קישור רלוונטי:

פרטי מגיש הבקשה:

אודות הארגון

תיאור הארגון

תאר את פעילות הארגון ומטרותיו ( עד 350 מילים ובגוף שלישי)
בתשובתך יש לשים לב לפרטים הבאים אשר יסייעו בהבנת פעילותו של הארגון–
תדירות הפעילות, מדוע הוקם הארגון, מה היה הצורך שהארגון בא למלא, מידת השפעה והישגים,
פעילות דגל של הארגון, סדר יום, פעילויות המתרחשות לאורך השנה במידה וישנן וייחוד הפעילות בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

תרומתו לאחדות ולכידות חברתית:

מהם הישגיו ותרומתו של הארגון לחברה הישראלית בימי מלחמת חרבות ברזל?
ומדוע הארגון ראוי לקבל את פרס ירושלים לאחדות ישראל לשנת תשפ"ד בסימן אח עוטף אח?
(עד 350 מילים ובגוף שלישי)

יעדי הארגון

מהם יעדי הארגון לעתיד בתחום פעילותו? מה כיווני התפתחויות העתידיים?
(עד 200 מילים ובגוף שלישי)

חיבור ושותפות

תאר שותפות עם גוף אחר שאתם גאים בה במיוחד
(בתשובתך תאר את הפעילות המשותפת וכיצד באה לידי ביטוי השותפות ושילוב הכוחות , עד 200 מילה)

ממליצים 1

ממליצים 2

מסמכים להגשה

יש לצרף קבצים מסוג WORD או PDF בלבד, הכתובים בעברית או באנגלית.
על הקבצים להיות בגופן DAVID, גודל גופן 12 ורווח כפול.