בלוג

מדברים בכיכר

03/2017

פעילות:

יוזמת "מדברים בכיכר", שפעיליה חילונים ודתיים מכל גווני הקשת הפוליטית, נוסדה בירושלים בעקבות האירועים הקשים בקיץ 2014. נקודת המוצא שלה היא שנדרש שיח ציבורי חדש – כזה שמחד, מנפץ סטיגמות ומציג תמונה מורכבת של המציאות, ומאידך מתמודד ביושר ובכנות עם האלימות, השנאה והגזענות שפרצו אל פני השטח ונוכחים ברחובות. היוזמה פועלת לקידום אוירה מכבדת וסובלנית במרחב הציבורי בירושלים, ומציעה אפשרות לשיח פוליטי סובלני ומכבד – כלומר, לדיאלוג אפקטיבי. סוג זה של שיח מפחית מתחים, מאפשר דיון כן ובעל אופק של מניעת אלימות.
היוזמה התגבשה בתהליך הדרגתי בעקבות קיץ 2014 הקשה, שהתחיל בחטיפתם וברציחתם של ארבעה נערים –שלושת הנערים היהודים איל יפרח, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל, והנער הערבי מוחמד אבו-ח'דיר –והמשיך במלחמה הקשה בעזה. באותה תקופה הרחוב הירושלמי התמלא אוירה של שנאה ואלימות, שהגיעה לשיא כאשר החל לפעול בכיכר ציון ארגון להב"ה, וכנגדו התייצבו קבוצות שפעלו כנגדו בתקיפות וכוחניות, בהפגנות ובקריאות כגון "הגזענות לא תעבור". קבוצת פעילי "מדברים בכיכר", הגיעה למסקנה שהדרך לשנות את האוירה האלימה ומעודדת השנאה, היא בנוכחות סובלנית במרחב הציבורי, וקיום דיאלוג דווקא בשטח, בתנאים "עוינים".
היוזמה כוללת פעילות לשינוי המרחב הציבורי, התמודדות מול נוער פגיע וחסר מסגרת המחפש את דרכו ומקומו ולכן נמשך לפעילות אלימה, וכן פיתוח כלים והקנייתם לקבוצות שונות. כך נעשתה הפעילות מיזוג ייחודי של פעילות פוליטית ופעילות חברתית-חינוכית. השיח הקיים בין קבוצות שונות הוא לרוב ויכוח שמוביל לכעס וריחוק, או שיח זהיר הנמנע מעיסוק בשאלות רגישות. היוזמה מבקשת ליצור שיח ציבורי חדש, שמתמודד ביושר ובכנות עם האלימות והשנאה ולא מתחמק מהשיח הפוליטי – אך מאפשר מפגש ודיאלוג אמיתי. גם בנוכחות בכיכר, וגם בסדנאות לקבוצות וגופים שונים, היוזמה מחנכת לשיח פוליטי אמיץ על כל הסוגיות הבוערות ובלבד שיתבסס על כבוד הדדי, שיח שמקבל בברכה חילוקי דעות חריפים, ודיון על הנושאים הרגישים ביותר, אך לעולם איננו פוסל את בעלי הדעות עצמם.
הפעילות המעשית מתקיימת בעיקר בשני מישורים:
א. נוכחות בכיכר ציון בירושלים
מדי שבוע ביום חמישי בלילה, וכן כשמתקיימים אירועים בעלי פוטנציאל לחיכוך ואלימות, חברי הקבוצה מגיעים לכיכר ציון ומציעים אפשרות לשיח פוליטי סובלני, דמוקרטי ומכבד, או במילים אחרות לדיאלוג אפקטיבי. הדיאלוג נערך עם נערי להב"ה ואנשים שמושפעים מהם, ועם כל הנוכחים במרחב הציבורי ומעוניינים בכך. מדי מספר שבועות מקיימים אירוע "מתווכחים בכיכר" – דיבייט ציבורי מכבד בהשתתפות הציבור הרחב על סוגיות השעה.
ב. סדנאות דיאלוג
בעת התמודדות עם גילויי גזענות ואלימות ברחוב הירושלמי, פותחו כלים פשוטים וחדשניים לדיבור פוליטי סובלני, דמוקרטי ומכבד. שיח שמסייע להתמודדות עם שאלות פוליטיות ומתחים פוליטיים בין בני עמדות ומגזרים שונים, במסגרות חינוכיות, במקומות עבודה ובעת פעילות חברתית ופוליטית במרחב הציבורי. "מדברים בכיכר" מציעה סדנאות דו-שיח לקבוצות של אנשי חינוך, מגשרים, מכינות, וגופים שונים המעוניינים לרכוש כלים פשוטים וחדשניים לדיאלוג אפקטיבי. בסדנאות אלה נלמדים הכלים שנרכשו ופותחו במהלך פעילות היוזמה, ומראים כיצד ניתן לקיים שיח פוליטי שהוא מכבד ובעל תוצאות.

במהלך שנתיים וקצת של פעילות בכיכר ציון התרחש בו שינוי משמעותי. ממקום שהיה מוקד להפצת שנאה ואף אלימות, הכיכר היא היום מקום בו מתנהל דיאלוג בין קבוצות, שמושך גופים נוספים, כמו התנועה הירושלמית, לפעילות של מפגש וסובלנות. בעקבות הפעילות פותחו כלים יעילים ובעלי פוטנציאל המוקנים היום לקבוצות שונות בעזרת סדנאות הדיאלוג האפקטיבי.

טלפון: 0542108574

דואר אלקטרוני: medabrim.bakikar@gmail.com

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2022 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE