בלוג

עמותת מרכז מעשה

03/2017

מטרות הארגון:

עמותת מרכז מעשה פועלת החל משנת 2004 במטרה לקדם מוביליות חברתית-כלכלית ולפתח מנהיגות אזרחית בקרב צעירים וצעירות מישובי הפריפריה, באמצעות הפעלת מסגרות התנדבות מקצועיות ותכניות המשך. בשנת תשע"ז מפעילה העמותה כ- 750 צעירים בגילאי 18 המתנדבים עם כ- 11,000 ילדים ובני נוער בכ-60 ישובים בפריפריה החברתית-כלכלית מאילת בדרום ועד קריית שמונה בצפון ומהווים עבורם מודל לחיקוי והשראה. מודל הפעילות של מעשה מבוסס על מחקרים מהארץ ומהעולם המורים על כך שהתנדבות הינה כלי משמעותי לחיזוק יכולות בלתי פורמאליות ולקידום שוויון הזדמנויות.

צורך: מדי שנה תורמים אלפי צעירים וצעירות שנה מזמנם למען החברה ומתנדבים באחת ממסגרות ההתנדבות המוצעות לצעירים בסיום התיכון בישראל. רובם המכריע של המתנדבים מגיע מאוכלוסיות מחוזקות ופועל ביישובי הפריפריה החברתית בישראל, אך רק פחות מ-10% מכלל המתנדבים הם תושבי הפריפריה החברתית-כלכלית (תושבי עיירות הפיתוח, נוער הנחשב נוער בסיכון, בוגרי פנימיות, עולים חדשים, צעירים מקהילות מוחלשות ומהחברה הערבית). תופעה זו אינה שוויונית שכן אין פה הזדמנות שווה לצעירים מרקע מוחלש ומחוזק. עמותת מרכז מעשה הופכת את הקערה על פיה ומגייסת צעירים וצעירות מן הפריפריה לשנת התנדבות מעצימה, כדי לאפשר להם הזדמנות להפוך ממקבלים ונזקקים לתורמים ולמנהיגים.

מטרות:
(1) הפעלת מסגרות שנת התנדבות ככלי המקדם השתלבות של צעירים תושבי הפריפריה הישראלית.
(2) בניית קבוצת צעירים הדוברים שפה אזרחית משותפת המבוססת על ערכים של שוויון, סובלנות ואחריות חברתית.
(3) השפעה על מדיניות והסרת חסמים המגבילים את צעירי הפריפריה מלהשתלב בחברה.

פעילות: מרכז מעשה פועל ברצף רב גילאי, אשר במרכזו צעירים בסיום התיכון, ומסביבו תכניות לנוער ולבוגרים.
(1) ליבת פעילותו של מרכז מעשה מתמקדת ב- 750 צעירים בגילאי 18, שסיימו את לימודי התיכון ונמצאים בצומת דרכים מרכזית בחייהם. המרכז מפעיל תוכניות התנדבות שונות הכוללות: שנת שירות, נח"ל קהילתי ומכינות קדם צבאיות לצעירים וצעירות מהפריפרה החברתית כלכלית בישראל; תכניות שירות לאומי לאוכלוסיות פטורות משירות (בנות העדה האתיופית, בנות ערביות ובנות דרוזיות). מתנדבי מרכז מעשה מתנדבים במשך 40 שעות בשבוע בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בכל הארץ. בנוסף, הם עוברים הכשרה מקצועית להתנדבות, הכשרה בנושא פיתוח תמונת עתיד, מפגשים לקידום ערכי סובלנות וחברה משותפת וכן ליווי אישי מקצועי.
(2) מרכז מעשה מפעיל תכניות חינוכיות בקרב 6,500 בני נוער מהפריפריה בגילאי 13-17 על מנת לחנכם להתנדבות, מנהיגות בקהילה וערכי סובלנות ואחריות הדדית. מעשה מפעיל תכנית לאומית למרכזי נוער ב- 14 יישובים דרוזיים ו- 2 ישובים בדואים בנגב, וכן תכנית חינוכית ב- 10 תיכונים בשכונות מוחלשות ו- 20 פנימיות.
(3) יחידת הבוגרים של מרכז מעשה משרתת כ- 500 צעירים בגילאי 19-25 בשנה, על מנת להמשיך ולתמוך בצעירים המסיימים את תכניות ההתנדבות ולהמשיך את הרצף הרב שנתי. היחידה מעניקה מלגות לימודים, הכשרות מקצועיות, תכנית מנטורים לפיתוח קריירה, ליווי אישי, המשך התנדבות ומעורבות חברתית ולמידת עמיתים רב-תרבותית.

אימפקט:
1. קידום מוביליות חברתית-כלכלית של בוגרי התוכניות כולל:
• אחוזים גבוהים של בוגרות (יוצאות אתיופיה וערביות) שמשתלבות בלימודים גבוהים. על פי סקר הבוגרים משנת 2013, 54% מיוצאות אתיופיה ו- 64% מהבוגרות הערביות המשיכו ללימודים, לעומת 6% ו- 20% בקבוצות ההשוואה באוכלוסיה.
• אחוזים גבוהים של בוגרים המשרתים בתפקידי פיקוד וקצונה בצה"ל (87% ע"פ נתוני 2015).
2. קידום חברה משותפת (ראה פירוט בשאלה 2)
3. השפעה על מדיניות (ראה פירוט בשאלה 4)

טלפון- 04-9027700

דוא"ל- info@maase.org.il

אתר אינטרנט- http://www.maase.org.il

 

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2022 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE