ערכת פעילות חינוכית 2015

להלן מצורפת ערכה חינוכית עשירה ומגוונת אשר נבנתה במיוחד על ידי משרד החינוך ועמותת גשר. בערכה ניתן למצוא מגוון מתודות והפעלות בנושא אחדות בחברה הישראלית.