בלוג

קרוב ללב

03/2017

מטרות הארגון:

טיפוח דיאלוג משמעותי בין קבוצות אוכלוסייה שונות
• הרחבת הפעילות במגזר החרדי
• השקת פרויקט בקרב סטודנטים ואנשי מקצוע צעירים
• הגברת המודעות הציבורית לערך הלכידות החברתית
• אימוץ יום האחדות בפעילות מעגל השנה של "קרוב ללב" על ידי חלוקת ערכות שיותאמו ליום זה
• יצירת שינוי תודעתי בדבר חשיבות קירוב הלבבות והפעילות המעשית הכרוכה
• עידוד יוזמות חברתיות משותפות בהובלת פעילי קרוב ללב למען הקהילה

 

טלפון- 072-2280426

אימייל- dev@karov-lev.co.il

אתר- http://karov-lev.co.il

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2024 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE