בלוג

שחרית יוצרים מחנה משותף ע"ר

03/2017

מטרות הארגון:

שחרית – יוצרים מחנה משותף הינו ארגון ללא כוונות רווח (עמותה רשומה), שנוסד בשנת 2012, כמכון חשיבה ועשייה, הפועל ליצירת שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית ובניית "מחנה משותף", על ידי שבירת הדיכוטומיות המיושנות בין ימין ושמאל, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מזרחיים ואשכנזים ועוד. שנתיים של עבודה משותפת של חברי הגרעין המייסד, אשר נסעו יחד ברחבי הארץ כדי להכיר לעומק את החברה הישראלית המשתנה, הוביל את עמיתי שחרית ליציקת הבסיס לפעילות המכון, שאוגדו למספר מסמכי יסוד: "ישראל בשנת 2048: מקום לתקווה", "תרבות כנכס", "כלכלה עם פנים אנושיות" ו"קהילות משגשגות"
פעילות המכון מתקיימת במספר ערוצים מקבילים – בעיצוב רעיוני של סדר יום חדש של "טוב משותף" שעשוי להחליף תפיסה ליברלית קלאסית שעיוורת לעתים לזהות ותרבות; בפיתוח מנהיגות חברתית ופוליטית בתוך ובין הקהילות השונות בישראל; ובפעילות שטח במישור המקומי והארצי. בין היתר, מוביל מכון שחרית את תכנית ה-120 לעתודה פוליטית, מיזם התארגנות קהילתית בפריסה ארצית, ועבודה רעיונית למסגור מחדש של המחשבה הפוליטית בישראל.
ראש המכון הוא ד"ר אילון שוורץ, ראשת תכנית ה-120 היא ד"ר גלי סמבירא ויו"ר הוועד המנהל הוא הרב בצלאל כהן.
מכון שחרית מבקש לנסח חשיבה רעיונית פוליטית חדשה, שתהווה מכשיר בידי החברה להבטחת שוויון הזדמנויות לכל, ובה בעת תעלה על נס ערכים קהילתיים וסולידריות חברתית במישור המקומי, הדתי והלאומי. במלים אחרות, המכון שואף לחשיבה פוליטית המשמרת את הזהות הייחודית של כל אחד, ויחד עם זאת, גם את הנכסים המשותפים שכולם חולקים על בסיס ערבות הדדית והוגנות. על החשיבה הזו אמונה קבוצת עמיתים, המורכבת מאנשי אקדמיה, פעילים חברתיים, אנשי ציבור ומנהיגים מקומיים, החוקרים יחדיו תהליכי עומק בחברה הישראלית, ומנסחים ניירות עמדה, מאמרי והצעות למדיניות בתחומים שונים.
מאז היווסדו פועלות בשחרית גם קבוצות עבודה של הקהילות המגוונות בחברה הישראלית, שבמסגרתן נבחנות סוגיות בבניית המחנה המשותף בין הקבוצות ודרכים לפתרון. אופן הפעולה יכול להיות באמצעות תמיכה וסיוע לקבוצות פעולה קיימות כמו: "דור 1.5" (ישראלים דוברי רוסית) או "מעורבות" (לקידום נשים חרדיות) או בהתנעת תהליכים מתוך שחרית כמו בחברה הערבית (פרויקט "סחריה") או בציבור הדתי לאומי (מיזם "משבטיות לסולידריות").
החיבור הבולט ביותר בין הקהילות השונות נמצא בתכנית 120 של שחרית. התכנית מכשירה ומקדמת את עתודה פוליטית לישראל. התכנית כוללת שישה מחזורים בני ומשתתפים בה כ-120 צעירים וצעירות, המעוניינים להשתלב בתפקידי הנהגה בקהילה ובמדינה ומגיעים משלל הקהילות בחברה הישראלית. מטרת העל היא לייצר קבוצה של אנשים בעלי שאיפות פוליטיות, המורכבת מזהויות שונות ומעמדות פוליטיות מגוונות, ולהציג מחנה משותף בחברה הישראלית שבבסיסו קידום "הטוב המשותף".
התכנית כוללת מפגשים עם מנהיגים, פעילים חברתיים ודמויות מפתח בחברה הישראלית, וסיורים ברחבי הארץ כדי להכיר מקרוב את החברה הישראלית כיום. בנוסף, בכל מחזור מתקיימת נסיעה של חברי הקבוצה למרוקו, במטרה להכיר ולהעשיר את ההבנה בנוגע להליכים חברתיים המתרחשים בה, ושמקבילים לתהליכים בחברה הישראלית – כגון: יחסי דת-מדינה, מסורתיות וקידמה, יחסי מיעוט-רוב, ממשלה וחברה אזרחית, וכד'.
החל מקיץ 2015 מקדם מכון שחרית התארגנות קהילתית של תושבים במספר ערים בישראל – בין היתר, באשדוד, ירושלים, טירת כרמל ורחובות. ההתארגנות הקהילתית מתבססת על מודל שפותח ומיושם בארה"ב כשמטרות ההתארגנויות היא ליצור שיח משותף של תושבים ממגוון הקהילות בעיר או ביישוב, לגבי נושאים החשובים להם ולקדם את הרעיונות האלו לפעולה – יצירת מכנה משותף, שמדגימה איך פוליטיקה של "טוב משותף" נראית, הלכה למעשה.

טלפון: 03-5331999

אימייל: office@shaharit.org.il

אתר- http://www.shaharit.org.il

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2022 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE