עצרת אחדות כיכר רבין 7.1.2017- פרס ירושלים לאחדות ישראל, גשר, וסרן זיו שילון